ช่องโหว่เปิดเผยรายละเอียดของเครื่องบริการ (Server Banner Disclosure)

ผู้ทดสอบพบว่าเป้าหมายที่กำลังทดสอบมีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของเครื่องให้บริการเว็บไซต์เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่น เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ภายหลังที่อยู่บนระบบใช้งานจริง (Production environment)

อ่านเพิ่มเติม