การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูล Android Activity

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Android, Activity ถือเป็นหนึ่งในคอมโพเนนต์หลักที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ เรายังสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูล Activity และทดสอบฟังก์ชันต่างๆ ในบทความนี้กล่าวการเขียนโปรแกรมเพื่อข้อมูล Activity จาก Apps ต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งในเครื่อง Android เพื่อใช้ในตรวจสอบความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบ Dangerous Permission ภาค 2

บทความนี้เป็นบทความต่อจาก การตรวจสอบ Dangerous Permission ในภาคแรก กล่าวถึงข้อมูล Permission ที่ผู้ใช้งานเครื่อง Android หรือนักทดสอบเจาะระบบจำเป็นต้องตรวจสอบ และพูดคุยกับนักพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของ Dangerous Permission ที่ App จำเป็นต้องขอ โดยสามารถติดตามบทความเพิ่มเติมจาก การขออนุญาตใช้งานแอปบน Android และ การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูล Permission

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสอบ Dangerous Permission

บทความนี้กล่าวถึงข้อมูล Permission ที่ผู้ใช้งานเครื่อง Android หรือนักทดสอบเจาะระบบจำเป็นต้องตรวจสอบ และพูดคุยกับนักพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นต่าง ๆ ของ Dangerous Permission ที่ App จำเป็นต้องขอ โดยสามารถติดตามบทความเพิ่มเติมจาก การขออนุญาตใช้งานแอปบน Android และ การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูล Permission

อ่านเพิ่มเติม

การเขียนโปรแกรมเพื่อดึงข้อมูล Permission

บทความนี้ต่อเนื่องจากบทความ การขออนุญาตใช้งานแอปบน Android เป็นการทดลองเขียนโปรแกรม เพื่อดึงข้อมูล permission จากโปรแกรมที่ถูกติดตั้งอยู่เครื่อง Android โดยใช้ภาษา Android Java ซึ่ง permission ที่เราอ่านได้มานั้น เป็นการอนุญาติการใช้งานแอปพลิเคชัน ที่ต้องประกาศ อยู่ในไฟล์ Manifest ของแอปเรา การประกาศเหล่านี้ช่วยให้ app stores และ user เข้าใจชุดของ permission ที่แอปขอร้องขอได้

อ่านเพิ่มเติม

การขออนุญาตใช้งานแอปบน Android

Android permissions สามารถให้แอปต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเครื่อง Android ได้ อย่างไรก็ตาม มีแอปบางตัวที่จำเป็นต้องขออนุญาตเพื่อใช้งานจริง และอีกส่วนหนึ่งอาจเพื่อประสงค์ร้าย บทความนี้สรุปมาเพื่อแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยง Android app permissions ใด ๆ บ้าง หรือควรอนุญาตให้ Android app permissions ใด ๆ บ้าง รวมถึงวิธีการควบคุมและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม