การ Sign ไฟล์ .apk โดยใช้ uber-apk-signer

เมื่อเราทำการแก้ไข ฺBinary ของไฟล์ Apk แล้วนั้น บางครั้งเกิด Error ไม่สามารถลงบนเครื่อง Android หรือ Emulator ได้ โดยพบข้อผิดพลาดของของ “No Certificate” เราจำเป็นต้องนำ Apk ดังกล่าวมา Sign ให้เรียบร้อย ก่อนนำไปติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

การดัก HTTP traffic ของโปรแกรม Android และ iOS โดยใช้ reFlutter

เมื่อต้องการวิธีการดัก HTTP traffic ที่เขียนด้วย Flutter แล้วเกิดปัญหาดักไม่ได้ แล้วต้องรีบหาวิธีอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดอาการ กระสับกระสาย คล้ายจะเป็นร้อนใน วิธีการหนึ่งอาจช่วยให้การทดสอบของท่านราบรื่นขึ้นได้ และสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

Bypass Certificate Pinning on a Flutter-based iOS App

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมกับทีมได้มีโอกาสทดสอบความปลอดภัยให้กับแอปที่ถูกพัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ค Flutter เราติดปัญหาเรื่องการ bypass certificate pinning เพราะตอนนั้นยังแทบไม่มีบทความหรือ research เกี่ยวกับการ penetration test แอปที่เขียนด้วย Flutter เลย แต่ยังโชคดีที่ project lead ของผมเค้าไปหาวิธีมาจนได้จาก blog ของ NVSIO (https://blog.nviso.eu/2020/06/12/intercepting-flutter-traffic-on-ios/). แต่พอมาเร็ว ๆ นี้ผมเริ่มรู้สึกกลับมาติดปัญหาเรื่องนี้อีกครั้ง วันนี้จะพามาดูวิธีที่ผมใช้เพื่อ bypass certificate pinning ของ iOS app ที่เขียนด้วย Flutter กัน

อ่านเพิ่มเติม

ดึงไฟล์ .apk จาก Play Store

เมื่อต้องการไฟล์ apk จาก Play Store เราสามารถดึง application ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งบนเครื่อง Android ก่อนและค่อยดึง ออกมาเป็น apk จากเครื่องอีกครั้ง เพื่อลดระยะเวลาแจกจ่าย app สำหรับการทำทดสอบ หรือการไป Reverse Engineering และ Patching

อ่านเพิ่มเติม

ตั้งค่า Proxy ของ เครื่องโทรศัพท์ Android โดยใช้คำสั่ง

เมื่อต้องการตั้งค่า Proxy เพื่อดักจับข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์ android แล้วบางทีเราต้องการปลดค่า และตั้งใหม่ วนไปแบบนี้ อาจเกิดความลำบากในการตั้งซ้ำ ๆ เป็นประจำ วิธีการดังกล่าวอาจช่วยลดระยะเวลาการตั้งค่าเพื่อนำไปสู่การทดสอบที่ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม