ว่ากันว่าศาสตร์ของการเจาะระบบ (Hacking) เป็นศิลปะ แต่ทุกสิ่งก็เป็นศาตร์และศิลป์โดยตัวของมันเองทั้งนั้น ไม่เว้นแต่การถ่ายรูป ใช่เพียงตัวมันจะเป็นเพียงศิลปะแต่แฝงด้วยศาตร์ที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ของผู้จับภาพ และสิ่งซึ่งต้องการสื่อสาร การพัฒนาระบบก็เช่นกันก็ประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์

จากประสบการณ์ทั้งการพัฒนาระบบ (Development) การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT audit) รวมทั้งการเจาะระบบ (Penetration test) ทีมงานตั้งใจสร้างสรรค์สื่อสิ่งซึ่งนำเสนอ แนวทางการพัฒนาระบบทั้งด้านความปลอดภัย (Secure-coding) และอัลกอลึทึม (Algorithm) ของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ภาษาและเครื่องมือที่ใช้

นอกจากนี้ยังนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “รู้ทันออดิต” สำหรับผู้รับตรวจสอบ ที่ควรจะต้องตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเอง (Self-audit) ทั้งกระบวนการ หลักการ หรือผู้บริหารที่ต้องการควบคุม ติดตามการทำงาน เพื่อให้การทำงานของกระบวนการเกิดประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้…

ส่วนของเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ เช่น บทความ คำสั่ง source-code หรือรูปภาพ เป็นลิขสิทธิ์ของ “itselectlab.com” ควรได้รับอนุญาตก่อนเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือแสวงหารายได้หรือกำไร

คำเตือน: เนื่องจากบทความเขียนจากประสบการณ์และการเรียนรู้ และใช้คำเล่าเรื่องจากผู้เขียน โปรดใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา
อนึ่ง การมีความรู้ปราศจากคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่ปราชญ์พึงหลีกเลี่ยง นอกจากส่งผลเสียต่อประเทศแล้วยังมีผลทางกฏหมายด้วย

IT SELECT LAB COMPANY LIMITED

ใส่ความเห็น