Getting Started with SMALI for Penetration Testing

บทนำ (Overview)

การทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Android เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้นักทดสอบความปลอดภัยค้นพบข้อบกพร่องและปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในแอปพลิเคชัน มีข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ที่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีแอปพลิเคชันหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การทดสอบความปลอดภัยช่วยให้พัฒนาแอปพลิเคชันอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก

หนึ่งในเครื่องมือที่นักทดสอบความปลอดภัยสามารถใช้ในการวิเคราะห์และทดสอบแอปพลิเคชัน Android คือ SMALI ภาษานี้ช่วยให้นักทดสอบความปลอดภัยสามารถอ่านและแก้ไขโค้ดของแอปพลิเคชัน Android อย่างละเอียด แม้ว่าโค้ดแอปพลิเคชันจะถูกคอมไพล์ในรูปแบบของไฟล์ DEX ซึ่งไม่ใช่ภาษา Java หรือ Kotlin แต่ SMALI ช่วยให้นักทดสอบความปลอดภัยสามารถวิเคราะห์โค้ดและค้นหาช่องโหว่หรือปัญหาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Warunyou Sunpachit และ Boonperm Mark
Cybersecurity consultant

1. อะไรคือ SMALI (What is SMALI ?)

SMALI ย่อมาจาก “Simple Machine Assembly Language Interpreter” เป็นภาษาโปรแกรมระดับต่ำ (low-level programming language) ที่ใช้ในการแสดงรหัสไบนารีของแอป Android (bytecode) ภายในไฟล์ .dex โดยมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและรหัสที่ยากต่อการอ่านและเข้าใจในรูปแบบข้อความ (assembly-like) สามารถใช้เครื่องมือ Text Editor ทั่ว ๆ ไปเพื่อแก้ไขและปรับแต่งรหัส SMALI ได้ง่าย ๆ โดย SMALI ช่วยให้สามารถระบุข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่และประเมินความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Android ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ย้อนกลับ (Reverse Engineering)

2. ไฟล์ .dex อยู่ที่ไหน (Where is .dex ?)

ไฟล์ .dex (Dalvik Executable) คือไฟล์ที่มีรหัสไบนารีของแอปพลิเคชัน Android และมีหน้าที่เก็บโค้ดและข้อมูลที่ใช้ในการทำงานของแอปนั้น ๆ ไฟล์ .dex นั้นสำคัญสำหรับการรันแอปบนระบบ Android โดยทั่วไป ไฟล์ .dex สามารถพบได้ในโครงสร้างของแอป Android แต่มันอาจมีได้หลายไฟล์ .dex ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของแอป. ปกติแล้วไฟล์ .dex จะอยู่ในภายในไฟล์ APK ของแอปชื่อ classes.dex เมื่อใช้ ApkTool JADX ไฟล์ .dex จะถูกถอดรหัสและแปลงเป็นรหัส หรือ SMALI หรือ Java ตามลำดับ และบันทึกในโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นในกระบวนการถอดรหัสแอป โดยทั่วไปโครงสร้างไฟล์ มีลักษณะดังต่อไปนี้

myapp.apk
|
|-- META-INF/
|  |-- CERT.RSA
|  |-- CERT.SF
|  |-- MANIFEST.MF
|
|-- assets/
|
|-- res/
|
|-- AndroidManifest.xml
|
|-- classes.dex
|
|-- lib/
|  |-- armeabi-v7a/
|  |  |-- libmylibrary.so
|  |
|  |-- x86/
|    |-- libmylibrary.so
|
|-- resources.arsc

3. หลักการ (Principles)

3.1 การถอดรหัส APK (Decompiling the APK)

การถอดรหัส APK (Decompiling the APK) เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือ ApkTool เพื่อแยกไฟล์ APK ออกเป็นซอร์สโค้ดของแอปพลิเคชัน เป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้สามารถดูและแก้ไขรหัสของแอปพลิเคชันได้

 • ดาวน์โหลดและติดตั้ง ApkTool: จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง ApkTool ลงในคอมพิวเตอร์ของก่อนที่จะเริ่มกระบวนการถอดรหัส APKhttps://apktool.org/docs/install
 • ใช้ ApkTool ถอดรหัส APK: เมื่อมี ApkTool ติดตั้งแล้ว ให้เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล (Command Prompt หรือ Terminal) และใช้คำสั่ง ApkTool เพื่อถอดรหัส APK ในคำสั่งนี้ ต้องแทนที่ “ชื่อไฟล์.apk” ด้วยชื่อของไฟล์ APK ที่ต้องการถอดรหัส เมื่อคำสั่งถูกป้อนและเริ่มการทำงาน ApkTool จะเริ่มแยกไฟล์ APK ออกเป็นซอร์สโค้ด.
apktool d ชื่อไฟล์.apk
 • สร้างไดเรกทอรีและรหัส SMALI: ขั้นตอนนี้ ApkTool จะสร้างไดเรกทอรีใหม่ที่มีทรัพยากรของแอปและรหัส SMALI ของแอป SMALI เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนรหัสของแอป Android สามารถแก้ไขรหัส SMALI เพื่อปรับแต่งแอปตามที่ต้องการ.

3.2 ทำความเข้าใจกับรหัส SMALI (Understanding SMALI Code)

 1. คลาสและเมท็อด (Class และ Method): ใน SMALI คลาสเป็นกลุ่มของรหัสที่รวมกันเพื่อทำงานบางอย่างในแอปของ เราสามารถคิดเสมือนว่าคลาสเป็นกล่องที่มีรหัสภายใน และภายในคลาสนั้นจะมีเมท็อด (Method) ซึ่งเป็นกลุ่มของคำสั่งที่ทำงานเฉพาะหน้าที่หนึ่ง เช่น เปิดแอปหรือทำงานกับข้อมูล.
 2. คำสั่ง (Instructions): รหัส SMALI ประกอบด้วยคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน บางคำสั่งเป็นคำสั่งเบื้องต้นเช่น “move” ที่ใช้ในการย้ายข้อมูล และบางคำสั่งเป็นคำสั่งเชิงขั้นสูงเช่น “invoke-virtual” ที่ใช้ในการเรียกเมท็อด.
 3. ที่อยู่ (Registers): SMALI ใช้ที่อยู่เพื่อเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลระหว่างคำสั่ง แบบเทียบเคียงได้กับตัวแปรในภาษาโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว
 4. การส่งค่าและการคืนค่า (Arguments and Return Values): เมื่อเราเรียกใช้เมท็อดหรือฟังก์ชัน แสดงด้วยคำสั่ง “invoke-xxx” เราจะส่งอาร์กิวเมนต์ (arguments) เข้าไปในเมท็อด และมันอาจคืนค่า (return value) กลับมาให้เราเมื่อเสร็จสิ้น.
 5. โครงสร้างควบคุม (Control Structures): SMALI รองรับโครงสร้างควบคุมเชิงพื้นฐาน เช่น การเงื่อนไข (if-else), การวนซ้ำ (loops), และการกระโดดไปยังเมท็อดอื่น (jumps).
 6. การอ้างอิงอ็อบเจ็กต์และฟิลด์ (Object References and Fields): แอป Android มักจะมีการใช้อ็อบเจ็กต์เพื่อจัดการข้อมูล และ SMALI รองรับการอ้างอิงอ็อบเจ็กต์และฟิลด์ของอ็อบเจ็กต์นั้น.
 7. การเรียกใช้คลาสอื่น (Class Invocation): แอป Android สามารถเรียกใช้คลาสอื่น ๆ เพื่อทำงานร่วมกัน และใน SMALI, เราใช้คำสั่ง “new-instance” เพื่อสร้างอ็อบเจ็กต์ของคลาสใหม่และ “invoke-direct” เพื่อเรียกใช้เมท็อดในคลาสนั้น.

3.3 วิเคราะห์รหัส SMALI (Analyzing SMALI Code)

การวิเคราะห์รหัส SMALI เป็นกระบวนการที่ทำให้เราสามารถเข้าใจโค้ดของแอป Android และค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจหรือความช่องโหว่ได้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนและเนื้อหาสำคัญที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์รหัส SMALI:

 1. ค้นหาและอ่านเมท็อด (Methods): เริ่มจากการค้นหาเมท็อดที่น่าสนใจภายในคลาสที่กำลังวิเคราะห์ ใน SMALI เมท็อดจะถูกเรียกด้วยคำสั่ง “invoke-xxx” ดังนั้นค้นหาคำสั่งเหล่านี้เพื่อหาเมท็อดที่น่าสนใจ
 2. ตรวจสอบการจัดการข้อมูล (Data Handling): สังเกตว่าโค้ด SMALI มีการจัดการข้อมูลอย่างไร และตรวจสอบว่าข้อมูลสำคัญถูกเข้ารหัสหรือถูกเข้ารหัสอย่างไร เช่น การเก็บข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่าน
 3. ค้นหาการตรวจสอบสิทธิ์ (Permissions Check): หากแอปมีการใช้สิทธิ์เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันหรือข้อมูลบางอย่าง ค้นหาโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์นี้ เช่น การตรวจสอบการอนุญาตในการเข้าถึงกล้องหรือตำแหน่ง
 4. ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย (Security Vulnerabilities): ค้นหาโค้ดที่อาจทำให้เกิดความปลอดภัยเสี่ยง เช่น การรับข้อมูลจากผู้ใช้โดยไม่ตรวจสอบ หรือการใช้ข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย
 5. ใช้เครื่องมืออื่น ๆ ช่วย: มีเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องมือสำหรับค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น Mobile Security Framework หรือ QARK (Quick Android Review Kit)

3.4 ทำการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (Making Changes)

การแก้ไขโค้ด SMALI ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ Text Editor เพื่อเปิดและแก้ไขไฟล์ SMALI ได้เหมือนกับการแก้ไขข้อความปกติ โดยการ เปลี่ยนแปลงโค้ดตามที่ต้องการ เช่น เพิ่มฟังก์ชันใหม่หรือแก้ไขฟังก์ชันที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างการแก้ไขรหัส SMALI เช่น

 • เปิดไฟล์ SMALI: ใช้ Text Editor เพื่อเปิดไฟล์ SMALI ที่ต้องการแก้ไข เช่น MainActivity.smali
 • ค้นหาการแสดงข้อความ: ค้นหาโค้ด SMALI ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อความ “Hello, Android!” โดยอาจจะมีคำสั่งที่เรียกใช้ invoke-static เพื่อแสดงข้อความ. เช่น:
invoke-static {p0}, Landroid/widget/Toast;->makeText(Landroid/content/Context;Ljava/lang/CharSequence;I)Landroid/widget/Toast;
 • แก้ไขข้อความ: เปลี่ยนข้อความที่อยู่ในพารามิเตอร์ของ makeText เป็นข้อความใหม่ที่ต้องการแสดง เช่น:
const-string v0, "สวัสดี, Android!"
invoke-static {p0, v0, v1}, Landroid/widget/Toast;->makeText(Landroid/content/Context;Ljava/lang/CharSequence;I)Landroid/widget/Toast;

3.5 Recompiling the APK (การคอมไพล์ APK ใหม่)

หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็ถึงเวลาคอมไพล์ APK ใหม่โดยใช้ ApkTool

 • สร้าง APK ใหม่ (Recompile): เมื่อทำการแก้ไขรหัสเสร็จสิ้น สามารถใช้ ApkTool ในการสร้าง APK ใหม่จากซอร์สโค้ดที่แก้ไขแล้ว โดยใช้คำสั่ง ในคำสั่งนี้ ต้องแทนที่ “ชื่อไดเรกทอรี” ด้วยชื่อของไดเรกทอรีที่มีซอร์สโค้ดและการแก้ไขของ.
apktool b ชื่อไดเรกทอรี
 • รับไฟล์ APK ที่สร้างใหม่: หลังจากที่สร้าง APK ใหม่เรียบร้อย สามารถหาไฟล์ APK ใหม่นี้ในไดเรกทอรี “dist” ที่ถูกสร้างขึ้นโดย ApkTool

3.6 Testing and Validating (ติดตั้งและทดสอบ APK)

ขั้นตอน “ติดตั้งและทดสอบ APK” เป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการการแก้ไขแอปพลิเคชัน Android และการตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำทำงานตามที่คาดหวัง

 • ติดตั้ง APK ที่แก้ไข: เมื่อได้คอมไพล์แอปพลิเคชัน Android ใหม่หลังจากที่แก้ไขรหัส SMALI สามารถติดตั้งไฟล์ APK ที่ได้รับการดัดแปลงล่าสุดบนอุปกรณ์ Android หรือโปรแกรมจำลอง Android เช่น Android Emulator.
 • ทดสอบแอปพลิเคชัน: เปิดแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Android หรือโปรแกรมจำลอง และทดสอบฟังก์ชันและความปลอดภัยของมัน ตรวจสอบว่าการแก้ไขที่ทำทำงานถูกต้องหรือไม่ และว่าไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น.

4. คำสั่งพื้นฐานของ SMALI (Basic SMALI Instructions)

4.1 ตัวแปลและค่าคงที่

 • const: ใช้ในการกำหนดค่าคงที่และตัวแปร
const v0, 0x7f040000
 • v0 คือชื่อของตัวแปร0x7f040000 คือค่าคงที่หรือค่าตัวแปรที่ถูกกำหนดในรหัส SMALI โดยใช้รูปแบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal) สำหรับตัวอย่างนี้ v0 ถูกกำหนดค่าเป็น 0x7f040000 ซึ่งหมายถึงว่า v0 จะเก็บค่า 0x7f040000 ในการทำงานของโค้ดที่มีการอ้างอิงถึง v0 ในภายหลัง ตัวแปร v0 นี้อาจถูกใช้ในการส่งค่าไปยังเมทอดอื่น ๆ หรือในการดำเนินการคำนวณต่าง ๆ ในรหัส SMALI ของแอปพลิเคชัน Android
 • คำสั่ง const ใน SMALI ใช้ในการกำหนดค่าคงที่ (constant) และส่วนมากจะใช้ในการกำหนดค่าที่เป็นตัวเลข (integer) หรือค่าที่เป็นอินสแตนซ์ (instance) ของคลาส ไม่สามารถใช้ในการกำหนดค่าเป็นสตริง (string) หรือชนิดข้อมูลอื่น ๆ ได้โดยตรงด้วยคำสั่ง const เช่น:
const v0, 123    ; กำหนดค่าคงที่เป็น integer 123 ให้กับ v0
 • ถ้าต้องการกำหนดค่าเป็นสตริงใน SMALI จะใช้คำสั่ง const-string
const-string v0, "Hello, Android!"  ; กำหนดค่าคงที่เป็นสตริง "Hello, Android!" ให้กับ v0

4.2 การย้ายค่าจากหนึ่งรีจิสเตอร์ไปยังรีจิสเตอร์อีกอันหนึ่ง (Move)

 • คำสั่ง move ใช้เพื่อย้ายค่าจากรีจิสเตอร์หนึ่งไปยังรีจิสเตอร์อีกอันหนึ่ง ซึ่งค่าที่จะถูกย้ายนั้นอาจเป็นค่าจากการคำนวณหรือจากการโหลดค่าจากหน่วยความจำ คำสั่ง move จะมีรูปแบบเช่น:
  1. destination_register: รีจิสเตอร์ที่ค่าจะถูกย้ายไปยัง
  2. source_register: รีจิสเตอร์ที่ค่าจะถูกย้ายมาจาก
move destination_register, source_register
 • ตัวอย่างการใช้คำสั่ง move:

move v0, v1 หมายถึงการย้ายค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ v1 ไปยังรีจิสเตอร์ v0 นั่นหมายความว่าค่าที่เคยอยู่ใน v1 จะถูกคัดลอกและเก็บไว้ใน v0 โดยที่ v1 ไม่มีค่าแล้วหลังจากคำสั่ง move ถูกดำเนินการ.

move v0, v1

4.3 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Operations)

 • “Arithmetic Operations” ซึ่งเป็นกระบวนการหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าตัวเลขโดยใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก (+), การลบ (-), การคูณ (*), และการหาร (/) เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ในรูปของค่าตัวเลข เช่น add, sub, mul และ div
 • คำสั่ง add (Addition): คำสั่งนี้ใช้ในการบวกค่าสองค่าเข้าด้วยกัน แล้วเก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ที่ระบุ ตัวอย่าง:add v0, v1, v2  ; v0 = v1 + v2
 • คำสั่ง sub (Subtraction): คำสั่งนี้ใช้ในการลบค่าสองค่าจากกัน แล้วเก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ที่ระบุ sub v0, v1, v2  ; v0 = v1 – v2
 • คำสั่ง mul (Multiplication): คำสั่งนี้ใช้ในการคูณค่าสองค่าเข้าด้วยกัน แล้วเก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ที่ระบุ ตัวอย่าง:mul v0, v1, v2  ; v0 = v1 * v2
 • คำสั่ง div (Division): คำสั่งนี้ใช้ในการหารค่าในรีจิสเตอร์หนึ่งด้วยค่าในรีจิสเตอร์อีกอันหนึ่ง แล้วเก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ที่ระบุ ตัวอย่าง:div v0, v1, v2  ; v0 = v1 / v2

4.4 การกระโดดไปคำสั่งบรรทัดอื่น ๆ โดยใช้ เงื่อนไข (IF condition)

 • คำสั่ง if ใช้สำหรับควบคุมการกระโดดไปยังโค้ดที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนด โครงสร้างพื้นฐานของ if ใน Smali คือ:
if-<เงื่อนไข> :cond_0
 • <เงื่อนไข> คือ เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ เช่น eqz (เท่ากับศูนย์), nez (ไม่เท่ากับศูนย์), lt (น้อยกว่า), ge (มากกว่าหรือเท่ากับ), เป็นต้น.
 • :cond_0 คือ ป้ายกำกับ (label) ที่จะใช้ในการระบุส่วนของโค้ดที่ต้องกระโดดไป.
 • ตัวอย่างการใช้คำสั่ง if
const v0, 5
if-eqz v0, :cond_0

const-string v1, "เงื่อนไขเป็นจริง"
invoke-static {v1}, Landroid/util/Log;->i(Ljava/lang/String;)I

:cond_0
const-string v2, "เสร็จสิ้น"
invoke-static {v2}, Landroid/util/Log;->i(Ljava/lang/String;)I
 1. const v0, 5 กำหนดค่า 5 ในที่เก็บ v0.
 2. if-eqz v0, :cond_0 ตรวจสอบว่า v0 เป็นศูนย์หรือไม่ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (v0 เป็น 0) จะกระโดดไปยังป้ายกำกับ :cond_0.
 3. ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ (v0 ไม่เป็น 0) คำสั่งในบล็อกที่ตามหลัง if จะถูกข้ามไปเลย และโปรแกรมจะทำงานต่อที่คำสั่ง const-string v2, "เสร็จสิ้น"
 4. ดังนั้น, ในกรณีนี้ถ้า v0 มีค่าเป็น 0 เราจะเห็นการล็อก “เงื่อนไขเป็นจริง” บน Logcat แต่ถ้า v0 ไม่เป็น 0 เราจะเห็นการล็อก “เสร็จสิ้น” แทน.

4.5 ความคิดเห็น (Comments)

 • ความคิดเห็นนี้จะไม่มีผลต่อการทำงานของโค้ดและจะถูกข้ามไปเมื่อ Smali ถูกคอมไพล์เป็น bytecode. ในตัวอย่างนี้, การใช้ความคิดเห็นช่วยให้ผู้อ่านโค้ดเข้าใจว่าแต่ละส่วนของโค้ดทำงานอย่างไรและสามารถอธิบายหรือเน้นข้อมูลสำคัญในโค้ดได้อย่างชัดเจน.
# นี่คือความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตัวแปร
const v0, 5

# นี่คือความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไข
if-eqz v0, :cond_0

# นี่คือความคิดเห็นเกี่ยวกับการล็อกข้อมูล
const-string v1, "เงื่อนไขเป็นจริง"
invoke-static {v1}, Landroid/util/Log;->i(Ljava/lang/String;)I

:cond_0
# นี่คือความคิดเห็นเกี่ยวกับการล็อกข้อมูลเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
const-string v2, "เสร็จสิ้น"
invoke-static {v2}, Landroid/util/Log;->i(Ljava/lang/String;)I

4.6 การนิยามเมธอด (Method Definitions)

 • .method: เริ่มการนิยามเมธอดด้วย .method โดยระบุชื่อของเมธอด และรายละเอียดอื่น ๆ เช่น การส่งพารามิเตอร์และประเภทของเมธอด (public, private, static, เป็นต้น). ตัวอย่าง:
.method public static myMethod(IILjava/lang/String;)Ljava/lang/String;
 • .registers: ระบุจำนวนของที่เก็บ (registers) ที่ใช้ในเมธอด. เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อกำหนดจำนวนที่เก็บที่จะใช้ในการเก็บค่าตัวแปรและคำสั่งอื่น ๆ ในเมธอด. ตัวอย่าง:
registers 4
 • ชุดคำสั่งในเมธอดจะตามหลัง .registers คำสั่งเหล่านี้อาจเป็นการประมวลผลข้อมูลหรือการเรียกใช้เมธอดอื่น ๆ ในคลาสหรือคลาสอื่น ๆ. ตัวอย่าง:
const v0, 0x7f040000
invoke-virtual {p0, v0}, Landroid/widget/TextView;->setText(I)V
 • .end method: สิ้นสุดการนิยามเมธอด แสดงว่าเนื้อหาของเมธอดได้สิ้นสุดลง. ตัวอย่าง:
.end method

4.7 ส่งคืนค่าจากเมธอด (Return)

 • คำสั่ง return ในภาษา Smali ใช้สำหรับส่งคืนค่าจากเมธอด (method) และออกจากเมธอดนั้นๆ โดยค่าที่ส่งคืนจะอยู่ในรีจิสเตอร์ที่ระบุในคำสั่ง return และประเภทของค่าที่ส่งคืนจะตรงกับประเภทที่ระบุในการนิยามของเมธอด (method signature) ในบางครั้งค่าที่ส่งคืนจะเป็นค่าคงที่ (constant) หรือค่าจากการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับในโค้ดของเมธอดนั้น ๆ
 • ตัวอย่างการใช้คำสั่ง return ใน Smali เพื่อส่งคืนค่าจากเมธอดที่มีชื่อว่า addTwoIntegers ซึ่งรับพารามิเตอร์สองจำนวนเต็มและส่งคืนผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มดังนี้:
.method public static addTwoIntegers(II)I
  .locals 2

  # Load parameters into registers
  .param p0, "a"
  .param p1, "b"

  # Add the values in v0 and v1
  add-int v0, p0, p1

  # Return the result
  return v0
.end method
 • ในตัวอย่างนี้ เมธอด addTwoIntegers รับค่าพารามิเตอร์สองตัว (a และ b) และทำการบวกกัน ผลลัพธ์ถูกเก็บในรีจิสเตอร์ v0 และสุดท้ายส่งคืนค่านี้โดยใช้คำสั่ง return v0 ซึ่งหมายถึงการส่งคืนค่าจากเมธอดโดยใช้ค่าที่อยู่ในรีจิสเตอร์ v0 เป็นค่าผลลัพธ์ของการบวก
 • addTwoIntegers(II) ในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการนิยามของเมธอด (method signature) ในภาษา Smali และมีความหมายดังนี้:
  1. addTwoIntegers: นี่คือชื่อของเมธอด (method name) ซึ่งในที่นี้เมธอดชื่อว่า `addTwoIntegers“
  2. `(II): นี่คือส่วนของลายเซ็นเมธอด (method signature) ซึ่งระบุประเภทของพารามิเตอร์และประเภทของค่าที่เมธอดนี้จะส่งคืน:
   • (II): มีวงเล็บเปิดและปิดรอบสองครั้ง แสดงถึงการรับพารามิเตอร์สองตัว
   • I: แสดงถึงประเภทของค่าที่เมธอดนี้จะส่งคืน ในที่นี้คือจำนวนเต็ม (integer)
 • คำสั่ง add-int ในภาษา Smali ใช้สำหรับการดำเนินการบวกสองค่าจำนวนเต็มและเก็บผลลัพธ์ในรีจิสเตอร์ที่ระบุ โดยรีจิสเตอร์ที่จะเก็บผลลัพธ์จะถูกระบุในคำสั่ง add-int เอง
  1. add-int: เป็นคำสั่งบวกจำนวนเต็ม
  2. v0: คือรีจิสเตอร์ที่จะเก็บผลลัพธ์
  3. v1: คือรีจิสเตอร์ที่เก็บค่าจำนวนเต็มตัวแรกที่จะนำมาบวก
  4. v2: คือรีจิสเตอร์ที่เก็บค่าจำนวนเต็มตัวที่สองที่จะนำมาบวก

4.8 ตัวกำหนดการเข้าถึง (Access Modifiers)

 • ตัวกำหนดการเข้าถึง (Access Modifiers) ใช้สำหรับกำหนดระดับการเข้าถึงหรือการเปิดเผยของสมาชิกในคลาส หรือเมธอดของคลาส เมื่อเรากำหนดการเข้าถึงแล้วจะระบุความเป็นส่วนตัวหรือเปิดเผยของสมาชิกนั้น ๆ ในแอปพลิเคชัน Android. ดังนี้คือตัวกำหนดการเข้าถึงที่ใช้งานได้ใน Smali:
  1. public: กำหนดให้สมาชิกหรือเมธอดเปิดเผยแก่ทุกคลาส และสามารถเข้าถึงจากทุกที่ในแอปพลิเคชัน Android.
  2. private: กำหนดให้สมาชิกหรือเมธอดเป็นส่วนตัวและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในคลาสที่สมาชิกหรือเมธอดนั้นถูกประกาศ.
  3. protected: กำหนดให้สมาชิกหรือเมธอดสามารถเข้าถึงได้ในคลาสที่ประกาศสมาชิกหรือเมธอดนี้ และในคลาสที่สืบทอดจากคลาสที่ประกาศ.
  4. static: กำหนดให้เมธอดเป็นสถิตและเรียกใช้โดยไม่ต้องสร้างอ็อบเจกต์ของคลาส.
  5. final: กำหนดให้เมธอดหรือสมาชิกเป็นค่าคงที่และไม่สามารถแก้ไขค่าได้.
 • ตัวกำหนดการเข้าถึงจะถูกใช้ใน Smali โดยการเรียงตามความสำคัญจาก private ไปจนถึง public. ตัวกำหนดการเข้าถึงจะถูกกำหนดหลังชื่อเมธอดหรือสมาชิกเช่น:
.method public myMethod()V

4.9 การเรียกใช้งานเมทอด (Invoke Method)

 • ใช้คำสั่ง invoke-... เพื่อเรียกใช้เมธอด คำสั่งที่แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับการเข้าถึงของเมธอดและประเภทการคืนค่า เช่น:
  • invoke-static: เรียกใช้เมธอดแบบสแตติก
  • invoke-virtual: เรียกใช้เมธอดตัวอย่างบนอ็อบเจกต์
  • invoke-direct: เรียกใช้คอนสตรักเตอร์หรือเมธอดส่วนตัว (private)
  • invoke-interface: เรียกใช้เมธอดบนอินเทอร์เฟซ
 • คำสั่ง invoke-static ใน Android SMALI เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกเมทอด (method) ภายในคลาส (class) โดยไม่ต้องสร้างอินสแตนซ์ (instance) ของคลาสนั้น ๆ ก่อน คือเรียกเมทอดที่เป็น static จากคลาสโดยตรง รูปแบบของคำสั่ง invoke-static ใน SMALI มักจะมีรูปแบบดังนี้:
invoke-static {parameter_list}, class_name->method_name(return_type)
 1. parameter_list: รายการพารามิเตอร์ที่ถูกส่งให้กับเมทอด ถ้าไม่มีพารามิเตอร์ จะเว้นว่างไว้ หรือจะใช้ {} เป็นสัญลักษณ์แทนรายการพารามิเตอร์ว่าง.
 2. class_name: ชื่อของคลาสที่มีเมทอดที่ต้องการเรียกใช้ (โดยใช้เครื่องหมาย / แทน . เพื่อแบ่งชื่อแพ็คเกจ และคลาส).
 3. method_name: ชื่อของเมทอดที่ต้องการเรียกใช้.
 4. return_type: ประเภทของค่าที่เมทอดนี้จะส่งคืน (return) หากไม่มีการส่งคืน จะใช้Vแทน (void).

ในตัวอย่างนี้, เราใช้ invoke-static เพื่อเรียกเมทอด addTwoNumbers จากคลาส MyClass โดยส่งพารามิเตอร์ v0 และ v1 ไปให้เมทอด และเรากำหนดให้คืนค่าประเภท integer (I). ตัวอย่างการใช้งานinvoke-static` ใน SMALI:

invoke-static {v0, v1}, Lcom/example/MyClass;->addTwoNumbers(II)I

5. อุปกรณ์ที่จำเป็น (Getting Set Up)

ก่อนที่เราจะเริ่ม จะต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้:

 • Android Studio: สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม (IDE) สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเครื่อง Android
 • Java Development Kit (JDK): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง JDK ล่าสุด
 • ApkTool: ApkTool เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถอดรหัสและคอมไพล์ไฟล์ Android APK

6. อ้างอิง (References)