การดึงไฟล์ .ipa จาก Firebase

เมื่อต้องไฟล์ .ipa มาทำการแก้ไข หรือแจกจ่ายให้ผู้ทดสอบในทีมงาน แต่ Dev ได้ส่ง App ผ่าน Firebase เราสามารถแก้ปัญหาเพื่อ Download และแจกจ่ายทีมงานได้เองโดยไม่ต้องลำบาก Dev ดังต่อไปนี้

เครดิตการแก้ปัญหา Mr.Juttikhun Jirathanan

Warunyou Sunpachit และ Boonperm Mark
Cybersecurity consultant

  • เปิดโปรแกรม App Distribution ของ Firebase ขึ้นมา จากนั้นเลือก IPA ที่ต้องการทดสอบ
  • เมื่อดัก HTTP traffic ได้แล้วให้ตั้ง Burp Suite ดังรูปเพื่อหา Link สำหรับ Download ไฟล์ .ipa
  • ให้ copy Link ตามรูปโดยให้ตัดส่วนอักขระสุดท้ายออกไป ไปวางใน Web Browser เราจะสามารถ Download ไฟล์ .ipa ได้