การดัก HTTP traffic ของโปรแกรม Android และ iOS โดยใช้ reFlutter

เมื่อต้องการวิธีการดัก HTTP traffic ที่เขียนด้วย Flutter แล้วเกิดปัญหาดักไม่ได้ แล้วต้องรีบหาวิธีอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดอาการ กระสับกระสาย คล้ายจะเป็นร้อนใน วิธีการหนึ่งอาจช่วยให้การทดสอบของท่านราบรื่นขึ้นได้ และสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

เครดิตการแก้ปัญหา Apiwith Potisuk
  • ลง Python ให้เรียบร้อย แนำนำการใช้งานบน Kali
  • จากนั้น reFlutter
pip install reflutter
  • จากนั้นใช้คำสั่งตามข้างล่าง โดยนำ file .ipa หรือ .apk เพื่อทำการ patch
reflutter "filename.ipa"
  • จากนั้นให้ตั้ง IP ของเครื่อง ซื้อเครื่องนั้นจะติดตั้งโปรแกรม Burp Suite ใช้สำหรับการดักจับ HTTP traffic ของเรา
  • ให้ทำการตั้งค่า Burp โดย port หมายเลข 8083 และ all interface
  • จากนั้นเลือกไปที่ Request handling แล้วตั้งค่า support ตามรูป
  • จากนั้นก็เอาโปรแกรมที่ patch ใหม่เรียบร้อยไปติดตั้งบนเครื่องทดสอบได้เลยสำหรับ android อาจจำเป็นต้อง signed application ใหม่อีกครั้ง

อ้างอิง