ช่องโหว่การไม่เปิดใช้งาน SMB Signing (SMB Signing Not Required)

จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องโหว่อัตโนมัติ ผู้ทดสอบพบว่าเป้าหมายที่กำลังทดสอบไม่มีการเปิดใช้งาน “SMB Signing” ซึ่งเพิ่มโอกาสความเสี่ยงในการดักจับข้อมูลของเครื่องให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม