How to intercept the HTTP traffic via WireGuard

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการดักจับข้อมูลผ่านโปรแกรม Burp Suite โดยโปรแกรมมีการป้องกันที่เรียกว่า Proxy-aware ตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่ถูกเขียน Flutter เป็นต้น เพื่อให้นักทดสอบเจาะระบบสามารถที่จะดักจับและวิเคราะห์ข้อมูล การส่งและรับระหว่าง Application และ Server ได้

อ่านเพิ่มเติม