ตั้งค่า Proxy ของ เครื่องโทรศัพท์ Android โดยใช้คำสั่ง

เมื่อต้องการตั้งค่า Proxy เพื่อดักจับข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์ android แล้วบางทีเราต้องการปลดค่า และตั้งใหม่ วนไปแบบนี้ อาจเกิดความลำบากในการตั้งซ้ำ ๆ เป็นประจำ วิธีการดังกล่าวอาจช่วยลดระยะเวลาการตั้งค่าเพื่อนำไปสู่การทดสอบที่ง่ายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ความเสี่ยงที่ครอบคลุมในการทดสอบเจาะระบบ – Mobile Application

ในการประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบในโปแกรมบนเครื่องโทรศัพท์มือถือ (Mobile application) และเครื่องให้บริการที่เกี่ยวข้อง (Servers) จะครอบคลุมความเสี่ยงที่พบมากสุดตาม “OWASP Top 10 Mobile Application Security Risks – 2016” ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม