ช่องโหว่เปิดใช้งานโพรโทคอลเข้ารหัสไม่แข็งแรง (Weak TLS/SSL)

จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องโหว่อัตโนมัติ ผู้ทดสอบพบว่าเป้าหมายที่กำลังทดสอบมีการอนุญาตให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อผ่านการเข้ารหัส (Weak protocol and Cipher Suite) ที่ไม่มีความแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติม