การดัก HTTP traffic ของโปรแกรม Android และ iOS โดยใช้ reFlutter

เมื่อต้องการวิธีการดัก HTTP traffic ที่เขียนด้วย Flutter แล้วเกิดปัญหาดักไม่ได้ แล้วต้องรีบหาวิธีอย่างเร่งด่วน ทำให้เกิดอาการ กระสับกระสาย คล้ายจะเป็นร้อนใน วิธีการหนึ่งอาจช่วยให้การทดสอบของท่านราบรื่นขึ้นได้ และสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม

ช่องโหว่เครื่องให้บริการเปิดใช้งานเว็บเมธอดไม่จำเป็น (HTTP TRACE/TRACK Methods Allowed)

จากการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ช่องโหว่อัตโนมัติ ผู้ตรวจสอบพบว่าเป้าหมายที่กำลังทดสอบมีการเปิดใช้งาน “Methods” ไม่จำเป็น เช่น TACE หรือTRACK ซึ่ง “Method” ดังกล่าวมีไว้สำหรับการตรวจสอบข้อบกพร่องหรือวิเคราะห์การเชื่อมต่อไปยังเครื่องให้บริการ (Debugging the web server connections) ในระบบพัฒนาหรือทดสอบ (Development and test environment)

อ่านเพิ่มเติม