Biometric Authentication – Android

แอปได้โดยการใช้ Biometric Authentication ไม่ว่าจะเป็น ลายนิ้วมือ หรือ ใบหน้า ผลการทดสอบมักพบว่าแอปพลิเคชันเหล่านั้นมีการใช้ Biometric API ที่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะแอปที่โดนทดสอบเป็นครั้งแรก ผมจะขอแบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้

อ่านเพิ่มเติม