How to install DIVA (android)

บทนำ (Overview)

โปรแกรม “DIVA” ฉบับ “Android” เป็นโปรแกรมสำหรับช่องโหว่ สำหรับฝึกหัดการทำ “Pentration test” ในฉบับ “Android” ในบทความนี้นำเสนอวิธีการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวผ่าน “Emulator” ที่ชื่อว่า “Droid4x”

ขั้นตอน (Steps)

  1. ติดตั้ง “Emulator” หรือ เตรียมเครื่อง “Android” สำหรับการติดตั้ง สำหรับตัวอย่างใช้ “Emulator” ที่ชื่อ “Droid4x” (How to install droid4x)
  2. เมื่อติดตั้งเสร็จให้เปิด “Emulator” ขึ้นมา
  3. ดาวน์โหลดโปรแกรม DIVA(Android)
  4. จากนั้นให้ติดตั้งโปรแกรมโดยกดปุ่มตามภาพ DIVAandroid01
  5. จากนั้นจะเห็นเมนูตามภาพให้เลือก “Other” และเลือก “Apk install” DIVAandroid02
  6. จากนั้นเลือกไฟล์ “.apk” ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น ลองกลับไปดูหน้า “Desktop” ว่ามีโปรแกรม “DIVA” ปรากฏหรือไม่ DIVAandroid03
  7. ทดลองเปิดโปรแกรมDIVAandroid04

ใส่ความเห็น