How to install Erica Utilities

บทนำ (Overview)

โปรแกรม “Erica Utilities” เป็นโปรแกรมที่รวมโปรแกรมย่อย ๆ อีกมากมาย แต่ในบทความนี้เราจะนำเสนอโปรแกรม “Plutil”

“Plutil”  (Plist editors) เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขข้อมูลในไฟล์ “plist” ซึ่งไฟล์ “plist” หรือ “Property List” เป็นไฟล์ที่มีโครงสร้างสร้างแบบ “binary” หรืออยู่ในรูป “XML” ใช้เก็บค่าข้อมูลสำหรับโปรแกรมต่าง ๆ โดยมีการเก็บแบบ “key -value” คือมีรหัสตัวแทนและค่าข้อใน “key” นั้น ๆ

 ขั้นตอน (Steps)

 1. เครื่องต้องผ่าน “Jailbreak” มาแล้ว (ติดตามตัวอย่างการ Jailbreak ได้ที่ How to jailbreak iOS – “PP Jailbreak”)
 2. ติดตั้ง Source สำหรับ Cydia ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว (ติดตามได้จากบทความ How to add Soures of Cydia)
 3. ติดตั้งโปรแกรม “MobileTerminal” เรียบร้อยแล้ว (ติดตามได้จากบทความ How to install MobileTerminal)
 4. จากนั้นไปที่ “Cydia” และค้นหาโปรแกรม “Erica Utilities” โดยไปที่ “Search > Erica Utilities”
 5. ทำการติดตั้ง

  Erica
  Erica Utilities
 6. จากนั้นลองเข้า “MobileTerminal” เพื่อตรวจสอบว่าคำสั่งใช้งานได้ดังนี้ erica1
 7. เราสามารถตรวจสอบคำสั่งต่าง ๆ ได้จาก http://ericasadun.com/ftp/EricaUtilities/

 

ใส่ความเห็น