Python Data Science – โครงสร้างข้อมูลแบบลำดับ – Range

  • เปิดการใช้งาน Jupyter ตามบทความ http://blog.itselectlab.com/?p=13347
  • “Range” เป็นโครงสร้างข้อมูล แบบการกำหนดช่วงข้อมูลลำดับเลขจำนวนเต็ม เช่น 1 ถึง 10 หรือจะเป็นเลขจำนวนเต็มลบก็ได้ -1 ถึง 10
  • เราสามารถสร้างมันด้วยคำสั่งง่าย ๆ คือ Range()
  • โดยมี parameter สามตัวคือ Range(เริ่มต้น, จำนวนตัวแรกนับเริ่มต้น, ระยะห่างตัวเลข)
  • ถ้าใส่ parameter ตัวเดียวจะหมายถึงไม่มีเริ่มต้นจะเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ Range(จำนวนตัวแรกนับเริ่มต้น)
  • ถ้าใส่เริ่มต้นเป็นหนึ่งและจบคือ 10 ความหมายเริ่มนับ 1 ตัวแรก พอถึง 9 ก็จะครบ 10 ตัวพอดี
  • โดยปกติระยะห่างตัวเลข หรือ step จะเป็น 1 อยู่แล้ว ทดลองเพิ่มเป็นสองก็จะบวกเพิ่มตามลำดับดังนี้
  • จากตัวอย่างคือนับเพิ่มขึ้นเราสามารถนับถอยหลังได้โดยใช้ตัวเลขติดลบที่ระยะห่างตัวเลข ดังนี้
  • จะสังเกตุว่าเราต้องสลับตำแหน่งเริ่มต้น และจำนวนสิ้นสุดด้วยไม่งั้นมันไม่ทราบจุดจบ
  • จากโครงสร้างข้อมูล range(start, stop, step) เราก็สามารถดึงข้อมูลใน range ได้โดยใช้คำสั่งภายในตัวแปรที่ assign ค่าให้เรียบร้อยดังนี้