ช่องโหว่ CORS คืออะไร ถ้าโจมตีสำเร็จแล้วจะได้อะไร?

บทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อชี้นำให้บุคคลใดก็ตามนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย แต่บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อพาทุกท่านไปรู้จักในโลกของ Cross-Origin Resource Sharing (CORS) และช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ implement ที่ไม่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

How to jailbreak iOS 13 device with checkra1n

บทความนี้จะกล่างถึงวิธีการในการ Jailbreak iOS Devices สำหรับเฟิร์มแวร์ 12.0 – 13.7 โดยการใช้งาน Tool ที่มีชื่อว่า “checkra1n” ซึ่งถูกพัฒนามาจากช่องโหว่ที่ชื่อว่า “checkm8”

อ่านเพิ่มเติม

How to install iOS Binaries on Physical Devices (Jailbreak) Using Appinst

บทความนี้นำเสนอการติดตั้ง (Install) แอพพลิเคชัน (.ipa) บนเครื่อง iOS (iphone iPad และ iPod) ที่ซึ่งเครื่องที่ถูก Jailbreak เรียบร้อยแล้ว โดยใช้โปรแกรม SCP ที่เราติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการโอนย้ายไฟล์ไปยังเครื่อง iOS และใช้โปรแกรม Appinst เพื่อทำการติดตั้ง .ipa ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

Ep3 – Retro game hacking – Memory view

เพื่อการเรียนรู้ การแก้ไขค่า ต่าง ๆ ใน Memory โดยใช้เครื่องมือ ชื่อ Cheat engine อย่างง่าย โดยแนะนำ เกมส์เก่า Dragon Warrier บนเครื่อง PlayStation ๆ เป็นตัวอย่างการใช้งาน Memory view เพื่อหาค่าอื่น ๆ และแก้ไข ในกรณีค้นหาปกติไม่พบ

อ่านเพิ่มเติม