ช่องโหว่ CORS คืออะไร ถ้าโจมตีสำเร็จแล้วจะได้อะไร?

บทความนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อชี้นำให้บุคคลใดก็ตามนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย แต่บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อพาทุกท่านไปรู้จักในโลกของ Cross-Origin Resource Sharing (CORS) และช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ implement ที่ไม่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

How to jailbreak iOS 13 device with checkra1n

บทความนี้จะกล่างถึงวิธีการในการ Jailbreak iOS Devices สำหรับเฟิร์มแวร์ 12.0 – 13.7 โดยการใช้งาน Tool ที่มีชื่อว่า “checkra1n” ซึ่งถูกพัฒนามาจากช่องโหว่ที่ชื่อว่า “checkm8”

อ่านเพิ่มเติม

Ep3 – Retro game hacking – Memory view

เพื่อการเรียนรู้ การแก้ไขค่า ต่าง ๆ ใน Memory โดยใช้เครื่องมือ ชื่อ Cheat engine อย่างง่าย โดยแนะนำ เกมส์เก่า Dragon Warrier บนเครื่อง PlayStation ๆ เป็นตัวอย่างการใช้งาน Memory view เพื่อหาค่าอื่น ๆ และแก้ไข ในกรณีค้นหาปกติไม่พบ

อ่านเพิ่มเติม

Ep2 – Retro game hacking – Scan type

เพื่อการเรียนรู้ การแก้ไขค่า ต่าง ๆ ใน Memory โดยใช้เครื่องมือ ชื่อ Cheat engine อย่างง่าย โดยแนะนำ เกมส์เก่า Odentodo เป็นตัวอย่างในการหาค่าเกมส์ที่ไม่ได้แสดงผลเป็นตัวเลข

อ่านเพิ่มเติม